Nowa Huta Dziś

Celem programu „Nowa Huta Dziś!” jest poprawa infrastruktury w pięciu dzielnicach nowohuckich poprzez realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. Akcja obejmuje Dzielnice XIV (Czyżyny), XV (Mistrzejowice), XVI (Bieńczyce), XVII (Wzgórza Krzesławickie) i XVIII (Nowa Huta).

Nowa Huta Dziś
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Program ma charakter pilotażowy. Po przeprowadzeniu tegorocznej edycji zostanie sporządzony raport, który pokaże czy taka forma partycypacji będzie się cieszyć zainteresowaniem krakowian. Jeśli tak, w kolejnych edycjach akcja zostanie rozszerzona na całe miasto. Zasady programu zawarte są w uchwale Rady Miasta Krakowa. Istotne jest, aby wytypowane zadania dotyczyły obiektów usytuowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków lub na gruntach oddanych w posiadanie zależne (najem, dzierżawa, użyczenie). Wnioski można było zgłaszać do 31 maja.

HARMONOGRAM akcji "NOWA HUTA DZIŚ":

do 31 maja: czas zgłaszania wniosków (ZAKOŃCZONE)

do 18 czerwca: weryfikacja zadań i przekazanie do Rad Dzielnic

do 30 czerwca: ustalenie przez Rady Dzielnic ostatecznych list rankingowych

do 30 listopada 2017 r.: realizacja zadań

do 15 stycznia 2018 r.: sprawozdanie z realizacji

Nowa Huta

Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych zadań przez mieszkańców pod względem formalnym i prawnym (do 18 czerwca). Następnie listy zakwalifikowanych propozycji staną się przedmiotem posiedzenia Rad Dzielnic, a później Rady Miasta Krakowa. Czas realizacji zadań planowany jest do końca  listopada 2017 roku.

Na wszystkie wybrane zadania do realizacji przewidziana jest w sumie kwota 2 mln zł, która zostanie rozdysponowana dla poszczególnych dzielnic według określonych kryteriów:

  •  40 procent dla każdej dzielnicy
  • 40 procent proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy

prezentacja1

  • 20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych

prezentacja2

W sumie podział środków finansowych będzie wyglądał następująco:

prezentacja3

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie! 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków