Bezpłatna komunikacja w czasie smogu - zasady

Zasady wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie i aglomeracji w czasie smogu, określa uchwała Rady Miasta Krakowa, której realizatorem jest m.in. ZDMK. W związku z jej zapisami krakowianie najczęściej pytają nas

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu - zasady
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Dla kogo dostępna jest bezpłatna komunikacja?

Dla wszystkich.

Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?

Informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą publikowane na stronach internetowych: 

Ponadto, dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania tj.

 • w programach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3- poprzez prezentację napisów DVB, 
 • w telegazetach programów regionalnych TVP str. nr 431 (w programach regionalnych naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3); 
 • poprzez komunikaty w bezpłatnej aplikacji mobilnej (RSO) - zachęcamy do jej pobierania; 
 • na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego; 

Wszystkie informacje dot. funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO znajdą Państwo tutaj.

Czy w trakcie obowiązywania bezpłatnej KMK darmowe są również parkingi typu "Parkuj i Jedź"?

Nie. Parkingi działają tak jak co dzień.

Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?

1.  W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłów PM10 pochodzących z transportu, w przypadku, gdy codzienna prognoza jakości powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla następnej doby, dedykowana dla Gminy Miejskiej Kraków, wskazuje na prawdopodobieństwo przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10 w dowolnych dwóch z trzech 8-godzinnych przedziałów doby jednocześnie:
1) w przypadku jednego przedziału powyżej 100 μg/m3, na powierzchni Miasta Krakowa równej lub większej od 50%,
2) w przypadku drugiego przedziału powyżej 150 μg/m3, na powierzchni Miasta Krakowa równej lub większej od 50%, ustala się, na okres następnej doby, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

2. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłów PM10 pochodzących z transportu, w sytuacji kiedy codzienna prognoza jakości powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla następnej doby, dedykowana dla Gminy Miejskiej Kraków: 1) nie wskaże na prawdopodobieństwo przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10 zgodnie z wytycznymi określonymi w ust. 1, 2) a średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Krakowa należących do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 powyżej 150 μg/m 3 , ustala się, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów lub tramwajów publicznego transportu zbiorowego do godziny 24.00 tego dnia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. (w przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń pyłu PM10 użyte będą wyniki z pozostałych stacji).

 

Obecnie w Krakowie działa 8 stacji pomiarowych: 

 • Al. Krasińskiego
 • ul. Dietla
 • ul. Bujaka
 • ul. Złoty Róg
 • ul. Bulwarowa
 • os. Piastów
 • ul. Telimeny
 • ul. Jaskrowa (os. Wadów)

Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

 • Czernichów, 
 • Iwanowice, 
 • Kocmyrzów – Luborzyca, 
 • Liszki, 
 • Michałowice, 
 • Mogilany, 
 • Niepołomice, 
 • Skała, 
 • Skawina, 
 • Słomniki, 
 • Świątniki Górne, 
 • Wieliczka, 
 • Wielka Wieś, 
 • Zabierzów, 
 • Zielonki,
 • Biskupice.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków