Projekt SOWA

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zrealizował projekt pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

Projekt SOWA
Fot.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w Krakowie, zamontowano:

- 116 szaf sterowniczo – zasilających wraz z wyposażeniem,

- 4235 słupów betonowych i stalowych z wysięgnikami,

- 4375 opraw ulicznych,

- 147,73 km kabli zasilających Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2,

- 2796 wysięgników stalowych.

 

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla na poziomie 1 809,97 Mg/rok.

Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w projekcie wpłynie również na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia (MWh/rok) o 63,13%.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 32 441 457,67 zł

Wartość przyznanej dotacji wynosi: 14 355 117,39 zł.

Generalnym Wykonawcą przedsięwzięcia był FB SERWIS S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40.

 

logotyp

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków